swimmers

Anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Publikasjoner

Kulturdepartementet har utarbeidet en stor mengde veiledningsmateriale og hjelpemidler i forbindelse med bygging, drift og utvikling av forskjellige anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Materialet er ofte utarbeidet i samarbeid med de aktuelle særforbund for idrettene som bruker anleggene.

Departementet gir også ut en statistikkoversikt årlig over bevegelser i spillemiddelordningen og status for både tildelinger av midler og anleggsutviklingen i landet.

Oversikt over, og adgang til å laste ned publikasjoner gratis, samt bestillingsinformasjon, finnes på Regjeringens nettsider.

Klikk her for å komme til oversikt over publikasjoner om idrettsanlegg fra Kulturdepartementet (ekstern lenke).