swimmers

Anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Gode idrettsanlegg

Godeidrettsanlegg.no (GIA) er en nettløsning etablert i samarbeid mellom Kulturdepartementet (KUD), Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT), som også drifter GIA.

Nettløsningen inneholder informasjon om ulike typer idrettsanlegg, materialvalg, eksempler på planløsning og fremgangsmåte for utvikling av nye og gamle anlegg.

GIA skal være et oppslagsverk hvor du kan finne all relevant informasjon du trenger for planlegging, prosjektering, bygging og drift av gode idrettsanlegg.

Utviklingen av GIA vil fortsette. Bidra med din erfaring, kompetanse og kunnskap!

Klikk her for å komme til nettstedet Gode idrettsanlegg (ekstern lenke)