swimmers

Anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Gode idrettsanlegg

Godeidrettsanlegg.no er et oppslagsverk og kompetansebase hvor du kan finne nyttig informasjon om planlegging, prosjektering, bygging og drift av gode idrettsanlegg.

Nettløsningen inneholder informasjon om ulike typer idrettsanlegg, materialvalg, eksempler på planløsning og fremgangsmåte for utvikling av nye og gamle anlegg.

Gode idrettsanlegg publiserer både eget materiale samt artikler basert på innsendte tips og bidrag. Eet av de viktigste temaene for nettstedet er gode eksempler på gode anlegg for idrett og fysisk aktivitet – både eksempler på de store og imponerende signalanleggene, men like viktig er de gode løsningene på lokale breddeanlegg for store og små. Bidra med din erfaring, kompetanse og kunnskap!

Klikk her for å komme til nettstedet Gode idrettsanlegg (ekstern lenke)