Map screenshot

Saksbehandling

Administrative maler

Maler og skjemaer for saksbehandlere for anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Brevmal for oversendelse av spillemiddelsøknader fra kommunen til fylkeskommunen:
bokmål word og opendocument
nynorsk word og opendocument

Sjekkliste for søknadsbehandling av spillemiddelsøknader i kommunene:
bokmål word og pdf

(Utgått) Sjekkliste for kommunal idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning
bokmål word og pdf


Maler og skjemaer for saksbehandlere for lokale kulturbygg/-arenaer

Skjema for rapportering om samlede inn- og utbetalinger, renter mv.:
bokmål excel og opendocument
nynorsk excel og opendocument

Skjema for rapportering av statistikk over bruken av spillemidlene – enkeltprosjekter hvor det er utbetalt tilskudd i rapporteringsåret:
bokmål excel og openoffice
nynorsk excel og opendocument