Map screenshot

Saksbehandling

Fagsystemer

Du som er saksbehandler finner pålogging til fagsystemene for de forskjellige ordningene her.


Maler og skjemaer for saksbehandlere for anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Brevmal for oversendelse av spillemiddelsøknader fra kommunen til fylkeskommunen:
bokmål word og opendocument
nynorsk word og opendocument

Sjekkliste for søknadsbehandling av spillemiddelsøknader i kommunene:
bokmål word og pdf

Sjekkliste for kommunal idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning
bokmål word og pdf


Maler og skjemaer for saksbehandlere for lokale kulturbygg/-arenaer

Skjema for rapportering om samlede inn- og utbetalinger, renter mv.:
bokmål excel og opendocument
nynorsk excel og opendocument

Skjema for rapportering av statistikk over bruken av spillemidlene – enkeltprosjekter hvor det er utbetalt tilskudd i rapporteringsåret:
bokmål excel og openoffice
nynorsk excel og opendocument